શ્વસન અને ચામડીના દરેક રોગનો કાયમી છુટકારો કરી દેશે આ શક્તિશાળી ઔષધિ નો ઉપયોગ..

સ્વાસ્થ્ય અને આયુર્વેદિક ઉપચાર વિશે ની માહિતી મેળવવા માટે WhatsApp ગ્રુપ મા જોડાઓ Join Now

સામાન્ય રીતે અરલુ નાં વૃક્ષો બહુ મોટાં થતાં નથી. એનાં પાન મરીનાં પાન જેવા જ આકૃતિમાં હોય છે. તે પપૈયાના પાન જેવા પોચા હોય છે. એના પર થતી શિંગો ચાર આંગળી જેટલી પહોળી તેમજ બે હાથ જેટલી લાંબી હોય છે, જેમાં લગભગ અઢીસો જેટલાં બીજ હોય છે, એની શિંગ તલવાર જેવી વક્રાકાર હોય છે. તેના મૂળની અંતર છાલ, લીલા રંગની હોય છે.

તે પાચનશક્તિ ના  ઉપચારમાં મદદરૂપ છે અને તે પેટના કીડા અને રક્તપિત્ત મટાડે છે. તેની છાલ તાવ અને તૃષ્ણા ને મટાડે છે, ભૂખ મટાડે છે, એન્થેલમિન્ટિક અને અતિસાર અને ચામડીના રોગોમાં વધારો કરે છે. એના કુમળાં ફળ પાચક અને અગ્નિદીપક ઉષ્ણ તથા કફનાશક છે. જ્યારે રક્તસાર થયો હોય ત્યારે અરલુ નાં પાન, છાલ અને મૂળ એ ત્રણેનો રસ પીવડાવવાથી રક્તાતિસાર માં સારી રાહત થાય છે.

પ્રમેહ માં પણ એની છાલ વાટીને આપવાથી ઉત્તમ અસર કરે છે, આ ઉપરાંત તેની શિંગોના બિયાંને પાપડખાર તથા ગોળમાં ભેળવી નાના મરી જેવડી ગોળીઓ બનાવીને આપવાથી પથરી થતી નથી. પથરી થઈ હોય તો તે પણ મટાડે છે. લીલી અથવા સૂકી અરલુ ની છાલ વિસ્ફોટકના ચાંદામાં તથા દહીંમાં વાટી માથાની ઉંદરી માટે વપરાય છે. એની છાલ ખૂબ પૌષ્ટિક છે.

અરલુનાં મૂળની છાલ અડધો કિલો, મીઠું તેલ ૨ લિટર તથા પાણી ૮ લિટર લેવું અને પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી એને બરાબર ઉકાળવું એનાં મૂળની છાલ બરાબર ઉકળી જાય પછી તેને ઉતારી ઠંડું પાડી ગાળી લેવું. આ રીતે બનાવેલ તેલ નો ઉપયોગ કાનની તકલીફ દૂર કરવા માટે કરી શકાય છે.

અરલુ નાં પાન બાફીને હાથેથી ચોળી નાખવા, તેનો રસ કાઢી તેમાં મધ અને સાકર નાખી તેની ચાસણી બનાવી શકાય. એ ચાસણીમાં બેહડા તથા હરડે દલ નાખી તેનો અવલેહ બનાવી શકાય. આ રીતે બનાવેલું ચાટણ લેવાથી, શ્વાસ, ઉધરસ, ક્ષય જેવા વ્યાધિમાં ઘણી રાહત આપે છે. શ્વસનતંત્રને લગતા રોગોમાં અરલુંનો ઉપયોગ ફાયદાકારક છે.

અરલુના છાલના પાવડરમાં 1-2 ગ્રામ સમાન પ્રમાણમાં અરલુ નો રસ અને મધ મિક્સ કરો.  તે ખાવાથી શ્વાસોચ્છવાસ ના રોગો મટે છે. અરલુનાં મૂળના કવાથનું નાવણ સંધિવામાં વપરાય છે. એની છાલનો કાઢો બનાવી તેના કોગળા કરવાથી મોઢામાં પડેલા ચાંદા તથા મોઢુ  આવી ગયું હોય તે તેમાં ઘણો લાભ કરે છે. એની છાલના રસમાં મધ અને મોચરસનું ચૂર્ણ નાખી પીવાથી ઝાડા માં ઘણી રાહત મળે છે.

અરલુંની છાલનો ઉકાળો બનાવતી વખતે, ઉકાળોમાંથી બહાર આવતી વરાળ સ્વાસ માં લેવાથી કફ અને શરદીમાં રાહત મળે છે. 5 ગ્રામ અરલું ની છાલને 20 મિલી ગરમ અથવા ઠંડા પાણીમાં રાતભર પલાળી રાખો. તેના સેવનથી પાચનતંત્રના વિકારમાં તે ફાયદાકારક છે.

અરલુની છાલ, ચિત્રકમૂળ, ઇદરાયવા, કરંજ ની છાલ અને સિંધવ મીઠું લો. આ બધાને  સમાન માત્રામાં પીસીને પાવડર બનાવી લો. આ ચૂર્ણ 2-4 ગ્રામ છાશ સાથે પીવો. તે હરસ મસા માં ફાયદાકારક છે. અરલુંની છાલનો ઉકાળો બનાવો . ઉકાળો થી ઘા ધોવાથી તે  ઘા ઝડપથી મટાડવા નું કામ કરે છે.

80 મીલી પાણીમાં 10 ગ્રામ અરલુની છાલને પકાવો. 20 મિલી બાકી રહે પછી, તેને ઠંડુ કરો અને તેમાં મધ મિક્સ કરો. સવારે અને સાંજે આ પીવાથી તાવમાં રાહત મળે છે. સવાર-સાંજ અરલુની છાલનું 1-2 ગ્રામ ચૂર્ણ મધ અથવા દહીં સાથે પીવાથી તાવ મટે છે. અરલુના પાન પીસી  તેને સાંધા પર બાંધવાથી સંધિવાની પીડાથી રાહત મળે છે. અરલુની છાલનું 1-2 ગ્રામ ચૂર્ણ નિયમિત મધ સાથે લેવાથી સાંધાનો દુખાવો અને સોજો મટે છે.

પ્રસૂતિ પછી ચારથી છ દિવસ સુધી તીવ્ર પીડા રહેતી સ્ત્રીઓ માટે, અરલુના છાલ ના પાવડર માં 5 ગ્રામ સુકા આદુ અને 5 ગ્રામ ગોળ ભેળવો. તેની 10 ગોળીઓ બનાવો. સવારે, બપોરે અને સાંજે સવારના ઉકાળા સાથે 1 ગોળી આપવી ખૂબ ફાયદાકારક છે. અરલુની છાલના 2-5 મિલી રસમાં મધ મિક્સ કરો. તે ગર્ભવતી સ્ત્રીને આપો. તે બાળજન્મ પછી શારીરિક નબળાઇ અને પીડામાં રાહત આપે છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top